Olika livsstilar i Sverige

Något som jag kan själv bli stressad över i Sverige är den stressade livsstilen som många lever efter. Det är mycket som skall hinnas med, arbete, barn, hemmet och fritiden. Allt detta varje dag och ibland verkar det vara en omöjlig ekvation som skall gå ihop sig.

Livsstilar i Sverige

Som nämnt så ser jag dagligen stressade personer, som har mycket att hinna med, både som de vill och måste. Även jag kan hamna i detta emellanåt, men jag har även en bra gräns för mig själv där jag tvingar mig själv att varva ner om det blir för mycket, något som tyvärr inte alla kan göra.

Vi kan idag i Sverige även möta unga personer, som har världen framför sina fötter. Många satsar på studier vilket är glädjande att se. Det finns många olika program att läsa och dessa i olika format så att det passar alla. Till studier kan det behöva arbetas extra, det är dock inte alla som gör detta utan de lever istället på det studiebidrag och studielån som är möjligt att få vid studier.

Jämställd livsstil

Sverige går mot en mer jämställd livsstil i samhället. Inte längre är det enbart kvinnorna som skall vara hemma och sköta barn och hem, utan detta ligger även på männen. Genom föräldrapenning som delas lika så är det möjligt att uppnå detta.

Även kvinnor satsar mer på sitt arbete idag, inte är det längre bara männen som skall jobba. Tack vare detta tycker jag det är kul att se att mer kvinnor blir chefer över företag, något som inte var vanligt att se förr.

Detta är verkligen ett land för mig, där många möjligheter finns, även om det kan vara pressat emellanåt från olika håll.

Vad anser du om jämställdheten i Sverige? Tycker du om de olika livsstilar som kan skådas här?